Inden du søger

Der skal opfyldes en række betingelser og vilkår for at komme i betragtning til at modtage støtte fra Erik Thunes Legat.

Se nedenstående information om ansøgningsprocessens formalia:

  • Legatet søges via den digitale ansøgningsportal ved at oprette en ansøgerprofil og dernæst udfylde det respektive ansøgningsskema til ansøgninger på henholdsvis over og under DKK 100.000
  • Der er to ansøgningsfrister 1. april og 1. oktober. Legatets beslutning vil foreligge senest en måned efter ansøgningsfristen.
  • Legatet støtter kun for et år ad gangen uanset om projektet er flerårigt. Støtten vil som hovedregel blive fornyet efter tilfredsstillende rapportering og en fornyet ansøgning. Kun undtagelsesvist vil en organisation dog kunne forvente støtte i mere end tre år til samme projekt.
  • Legatet støtter mindre projekter med små beløb, men også større projekter med et budget op til DKK 500.000
  • Ansøgere skal opfylde en række betingelser for at være berettigede til at modtage støtte. Se betingelserne her

Spørgsmål til ansøgningsproceduren kan sendes til adm@thunelegat.dk eller rettes via kontaktformularen her på hjemmesiden under ‘kontakt’.