Hvordan søges legatet?

Erik Thunes Legat modtager kun ansøgninger via den digitale ansøgingsportal.

Når du har oprettet en profil, kan du beskrive dit projekt og arbejde med ansøgningen, indtil du er klar til at sende det endeligt via portalen.

Projektet tildelses et journalnummer, som du bedes oplyse ved eventuelle henvendelser til legatet. Ønsker du at ansøge legatet flere gange over en årrække, kan samme login benyttes.