Børnefonden

Forbedring af sundheden blandt skoleelever i Burkina Faso

Projektet skal forbedre sundheden blandt 2300 skoleelever og deres familier i Ziro-provinsen i det sydlige Burkina Faso.

Projektet har fokus på børn og sanitet. Børnene tager aktiv del i arbejdet med at sikre sig selv, deres familier og lokalsamfund en sundere fremtid – og bliver dermed gjort til sundhedsambassadører. Projektet omfatter seks skoler og bygger videre på gode resultater fra et tilsvarende projekt, som Erik Thunes Legat støttede i 2014.

Som en del af projektet etablerer Børnefonden sundhedsklubber på skolerne; lærere og forældre bliver oplyst om god hygiejne og opfører 174 latriner i samarbejde med lokalsamfundet. Derudover finder der et målrettet arbejde sted med at gøre de lokale myndigheder opmærksomme på vigtigheden af sundhed og hygiejne. Det er en erfaring, at det er afgørende at inddrage børn, voksne og lokale myndigheder i arbejdet. Kun på den måde skabes bæredygtige resultater, der kan sikre en sundere fremtid for alle.

Fakta om projektet
År 2015
Hvor Burkina Faso