Red Barnet Ungdom

Et frirum for flygtningebørn: aktiviteter til flygtningebørn bosat på asylcentre

Erik Thunes Legat støtter ni aktiviteter drevet af unge frivillige for børn på asylcentre i Jylland i to år: Aalykke, Hviding, Ranum, Holstebro, Jelling og Sandvad. Herudover. Projektet skal afprøve nye temaaktiviteter med særligt fokus på natur, kunst og idræt, alle aktiviteter, som der er evidens for kan fremme den mentale sundhed. Dette indbefatter opkvalificering af de frivillige gennem oplærings- og inspirationsdage med eksterne konsulenter.

Fakta om projektet
År 2019
Hvor Danmark