PlanBørnefonden

Hjælp til fattige mødre i Burkina Faso

Projektet i Burkina Faso sikrer undervisning og uddannelse i nødde produktion til unge kvinder med små børn. De nye tekniske kundskaber og kvindernes engagement i det fælles forretningsprojekt øger deres mulighed for fremadrettet selvforsørgelse. Mødrene får desuden undervisning i sygdomsforebyggelse og god barnepleje.

Fakta om projektet
År 2018
Hvor Burkina Faso