Indvandrerkvindecentret

Et godt børneliv – familieaktiviteter og lektiecaféer i Indvandrerkvindecentret.

Projektet har som formål at støtte socialt udsatte børn og mødre med indvandrerbaggrund ved at tilbyde dem gode oplevelser i deres ferier og ved højtider, gennem lektie- og netværkscaféer styrke deres faglighed og uddannelsesmæssige kompetencer samt at styrke netværk og relationer mellem børn, mødre og projektets frivillige. Derudover søger projektet at modvirke den sociale isolation, der kan forekomme hos familier med begrænsede økonomiske midler. En særlig indsats vil blive rettet mod de unge drenge i alderen 13+.

Fakta om projektet
År 2015
Hvor Danmark