Mission Afrika

Sundhedsbehandling af kvinder og børn i Den Centralafrikanske Republik

Sundhedscentret i landsbyen Bohong i Den Centralafrikanske Republik har i mange år ydet en stor indsats for at behandle særligt børn og fødende kvinder i Centralafrika, et af verdens allerfattigste lande.

De sidste par år har voldsomme kampe og flygtningestrømme gjort det endnu sværere at drive sundhedscentret. Konflikten gik hårdt ud over centret, som blev brændt ned i konflikten, og områdets befolkning. Mange lever i dag som flygtninge, mens andre kæmper for at genopbygge deres tilværelse, i mange tilfælde endnu fattigere end før.

Mission Afrika har støttet centret i Bohong i mange år, og kan takket være støtten fra Erik Thunes Legat hjælpe med genopbygningen af centret og yde en ekstra støtte til at sikre, at også de fattigste kan få behandling mod malaria og andre livstruende sygdomme.

Projektet blev startet sidste år og har udover den særlig støtte til behandlinger på centret også sikret genopbygning af centrets brønd. I den kommende periode bliver der sat særligt fokus på hiv/aids-forebyggelse og behandling og på at sikre muligheden for evakuering til andre sygehuse, hvor det er nødvendigt.

mission-afrika
Fakta om projektet
År 2016
Hvor Den Centralafrikanske Republik