SOS Børnebyerne

Styrkelse af udsatte familier med henblik på opfyldelse af børns rettigheder i Rwanda.

Projektet har til formål at bidrage til en øget bevidsthed om og opfyldelse af børns rettigheder blandt særligt udsatte børn i familier i Kayonza distriktet i Rwanda.

Her er forældre eller omsorgspersoner enten uhelbredeligt syge eller ikke i stand til at sørge for barnets mest basale behov. Ved at styrke og stabilisere den sociale og økonomiske situation i familier og husstande vil projektet bidrage til, at børns rettigheder respekteres og opfyldes. Med deltagelse af 600 børn fordelt på omkring 150 husstande vil SOS Børnebyerne med støtte fra Erik Thunes Legat facilitere forældres og omsorgspersoners deltagelse i spare- og låne grupper og støtte adgang til skolegang, sundhed og uddannelse.

Derudover vil projektet øge viden om børns rettigheder i distriktet ved at støtte børnerettighedsgrupper og dele viden blandt vigtige interessenter i udsatte børns liv i lokalsamfundet. Dette understøttes gennem samarbejde med lokale organisationer og myndigheder og ved aktivt at indgå i netværk, der arbejder for at fremme børns rettigheder.

unnamed
Fakta om projektet
År 2015
Hvor Rwanda