SOS Børnebyerne

Styrkelse af udsatte familier i Kayonzo distriktet, Rwanda.

Projektet har til formål at bidrage til en øget bevidsthed om og opfyldelse af børns rettigheder blandt særligt udsatte børn i familier i Kayonza distriktet i Rwanda.

Projektet vil gennem kapacitetsopbyggende aktiviteter og fortalervirksomhed styrke områdets demokratiske udvikling og derigennem børns rettigheder. Gennem adgang til uddannelse og fødselsregistrering vil der komme fokus på børns rettigheder og betydningen af uddannelse. En styrkelse af udsatte familiers indkomstgrundlag vil understøtte

 

Derudover vil projektet øge viden om børns rettigheder i distriktet ved at støtte børnerettighedsgrupper og dele viden blandt vigtige interessenter i udsatte børns liv i lokalsamfundet. Dette understøttes gennem samarbejde med lokale organisationer og myndigheder og ved aktivt at indgå i netværk, der arbejder for at fremme børns rettigheder.

Fakta om projektet
År 2017
Hvor Rwanda