UNICEF

En bedre udskoling i Madagaskar

I Madagaskar er der lige nu 1,5 millioner børn, som ikke går i skole. En del bliver aldrig indskrevet i skolen, og endnu flere dropper ud undervejs.  Dette initiativ fokuserer på ulighed i uddannelse og de mest marginaliserede børn. De børn, som oftest er udelukket fra en ordentlig uddannelse, er piger. Derfor forsøger programmet at forbedre uddannelse for piger.

For hver 10 elever, som begynder i grundskolen, når kun 3 elever at gennemføre 5. klasse, og af de elever, som gennemfører grundskolen, kommer kun 62,4 % videre i udskolingen. UNICEFs projekt fokuserer derfor på at øge antallet af børn, der får mulighed for at videreuddanne sig efter grundskolen (1.-5. klasse) i Boeny regionen.

Her kæmper udskolingen med landets dårligste indlæring, det højeste antal elever pr. klasse og en skæv kønsfordeling, fordi flere piger end drenge dropper ud på grund af tidlige ægteskaber og pligter i hjemmet. Målet er at, at 29.400 børn fra to skoledistrikter oplever en forbedret læring og højere kvalitet i undervisning ved blandt andet at efteruddanne og opkvalificere 790 lærere, etablere seks ekstra klasseværelser, levere undervisningsmaterialer og producere radioudsendelser, der opfordrer forældre til at lade deres børn blive i skole og gennemføre udskolingen. Disse tiltag forventes på længere sigt at øge antallet af børn, der starter i udskolingen fra 62,4 % til 80 %

Fakta om projektet
År 2015
Hvor Madagaskar