CARE Danmark

Vores døtres uddannelse

Erik Thunes Legat støtter dette projekt, som vil være med til at forbedre adgangen til kvalitetsundervisning for piger uden for skolesystemet i Kapilvastu-distriktet i Nepal. Projektet vil etablere seks læringscentre, hvor piger får adgang til en komprimeret uddannelse svarende til grundskolen. Projektet vil ligeledes fremme et positivt læringsmiljø for piger ved at involvere forældre og lokalsamfund, samt ved at skabe kontakt mellem pigerne og de offentlige skoler, som de starter i efter de har gennemført uddannelsen.

Fakta om projektet
År 2018
Hvor Nepal