Betingelser

For at komme i betragtning til støtte skal følgende betingelser som hovedregel være opfyldt:

  • Projektets formål skal være i overensstemmelse med fondens formål og afspejle konkrete og velbegrundede behov.
  • Projektet skal administreres af en dansk organisation eller forening.
  • For projekter i udlandet lægges der vægt på, at projektet gennemføres i samarbejde med en lokal partner for at sikre lokal forankring og bæredygtighed.
  • Projektet skal være afgrænset, og der skal foreligge en klar beskrivelse af projektets formål, aktiviteter og forventede resultater, der efterfølgende kan gøres til genstand for en evaluering.
  • Fondens midler skal gå til at støtte projektets kerneaktiviteter, og kun en mindre del må dække administrationsomkostninger til projektorganisationen.
  • Hvis midler fra fonden undtagelsesvis indgår som medfinansiering i et større projekt, skal det være tydeligt, hvad fondens midler bidrager til, eventuelt i form af en selvstændig komponent.
  • Projektorganisationen skal have tilfredsstillende procedurer og rutiner for monitorering, evaluering og finansiel afrapportering.
  • Projektorganisationen skal sikre, at der skabes synlighed omkring det støttede projekt og Erik Thunes Legat i nyhedsbreve eller tilsvarende.