Krav til ansøgning

Der skal opfyldes en række betingelser og vilkår for at komme i betragtning til at modtage støtte fra Erik Thunes Legat.

Se nedenstående information om ansøgningsprocessens formalia:

  • Fonden søges via den digitale ansøgningsportal ved at oprette en ansøgerprofil og dernæst udfylde det respektive ansøgningsskema til ansøgninger på henholdsvis over og under DKK 100.000
  • Ansøgningen skal skrives på dansk. Afrapportering kan efter aftale skrives på engelsk, men skal følge de obligatoriske rapporteringsformater, der fremsendes af fonden.
  • Der er to ansøgningsfrister 1. april og 1. oktober. Fondsbestyrelsens beslutning vil foreligge senest en måned efter ansøgningsfristen.
  • Fonden støtter kun for et år ad gangen uanset om projektet er flerårigt. Støtten vil som hovedregel blive fornyet efter tilfredsstillende rapportering og en fornyet ansøgning. Kun undtagelsesvist vil en organisation dog kunne forvente støtte i mere end tre år til samme projekt.
  • Fonden støtter mindre projekter med små beløb, men også større projekter med et budget op til DKK 500.000
  • Bemærk! Erik Thunes Legat støtter IKKE rejselegater og akutte katastrofeindsatser jf. fundats.
  • Ansøgere skal opfylde en række betingelser for at være berettigede til at modtage støtte. Se betingelserne her

Spørgsmål til ansøgningsproceduren kan sendes til adm@thunelegat.dk eller rettes via kontaktformularen her på hjemmesiden under ‘kontakt’.