Yderligere oplysninger

Erik Thunes Legat forbeholder sig ret til at udbede sig yderligere oplysninger angående projektansøgningen eller ansøger, hvis der skønnes at være behov for det.

Eventuelle spørgsmål til Erik Thunes Legat vil blive besvaret ved at rette henvendelse via den elektroniske kontaktformular.