Projekter vi støtter i 2020

Støtte over 500.000 kr.

SOS Børnebyernes forebyggende arbejde i ti landsbyer i Laos tager udgangspunkt i den enkelte familie ved at arbejde målrettet og holistisk på at forbedre levevilkår, oplyse forældre og børn om børns rettigheder, opbygge forældrenes kompetencer inden for omsorg og jobskabende aktiviteter, samt sikre børnenes uddannelse og sundhed.
Erik Thunes Legat støtter ni aktiviteter drevet af unge frivillige for børn på asylcentre i Jylland i to år: Aalykke, Hviding, Ranum, Holstebro, Jelling og Sandvad. Herudover. Projektet skal afprøve nye temaaktiviteter med særligt fokus på natur, kunst og idræt.
Erik Thunes Legat støtter læringsgrupper i Colombia, hvor børn udenfor skolesystemet får hjælp til at komme tilbage til det formelle uddannelsessystem.
Etablering af sikre steder for børn for burundiske flygtningebørn i alderen 0-5 år i flygtningelejrene Nduta og Mtendeli i Tanzania.
Projektet i Burkina Faso sikrer undervisning og uddannelse i nødde produktion til unge kvinder med små børn.
Diskrimination og marginalisering er stadig et stort problem i Nepal. Kvinder og piger de mest marginaliserede i adgangen til grundlæggende rettigheder såsom uddannelse.
Ungdomskraft er et projekt for børn og unge opvokset under den Sydossetiske konflikt i 2008.

Støtte over 250.000 kr.

Sovesal til piger på kostskole i Tanzania, som giver udsatte elever mulighed for at gå i skole
Opførsel af yderligere et værested for unge, et fællesværk, i Mangochi, Malawi.
Projektet Et godt børneliv – familieaktiviteter og lektiecaféer i Indvandrerkvindecentret.

Støtte over 100.000 kr.

Sovesal til drenge på skolen KATEMPRIS i Karagwe i Tanzania
De Unge Bog Debutanter fra Vestbredden har fokus på palæstinensiske børns litterære og kreative kompetencer.
Kolonibanden skaber med deres sommerkoloni et afbræk i socialt udsatte børn og familiers hverdag.
I Sapiik mødes unge med mentorer og projektmedarbejdere en gang om ugen i hver af de tre projektbyer; Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, til Sapiik-aktiviteter. Sapiik består af fire helt centrale elementer: Uddannelsesrettede aktiviteter, Rollemodeller og stabile voksne, Fokus på social og psykisk sårbarhed, Sociale aktiviteter.

Støtte under 100.000 kr.

Oxfam IBIS
COVID-19 indsats i Syrien
NCL Danmark
Forårstræf 2021 for børn og unge med en NCL sygdom
BROEN Lolland
5 fisketure for 12 socialt udsatte børn og unge.
Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya
At begrænse de negative konsekvenser af Corona-virus på Marvel Junior Academy
Foreningen FISKEN
Fritidsjob bygger bro til samfundet
Broen Guldborgsund
Støtte til fritidsaktiviteter og udstyr for økonomisk trængte familier.
Foreningen Børnelejren på Langeland
Lejrophold i 2020 for børn med socio-emotionelle vanskeligheder
Ghana Venskab
Bedre fremtidsmuligheder for sårbare unge kvinder i det fattige Nordghana
Husmoderferie
15 udsatte familier får en mulighed for et ferieophold i sommeren 2020.
Holstebro Nødhjælp
Redningsveste til børn i den lokale kajakklub i Jaice, Bosnien
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Summer Camp for unge med flygtninge baggrund
Tandsundhed Uden Grænser
Udsatte børns tandsundhed og trivsel i Guatemala Rwanda og Palæstina
Musik & Ungdom Asylorkester
Musik aktiviter for børn på danske asylcentre.
Brønshøj Rotary Klub
Hjælp til Skolebørn og deres familier på Sri Lanka
Misbrugsportalen
Sommerferie for misbrugsramte børn
Støtteforeningen Bornholms Værn
Sommerferieoplevelse til drenge som lever under socialt dårlige forhold.