Projekter vi har støttet i 2023

Støtte over 500.000 kr.

Ikioqatigiineq – Styrkelse af udsatte familier i Grønland
Social indsats i Libanon der skal styrke udsatte børn og unges adgang til trygge fællesskaber, bidrage til deres trivsel og fremtidsmuligheder.
Aktivitetspulje til børn, unge og familier med flygtningebaggrund og anden etnisk minoritetsbaggrund til oplevelser, som de normalt ikke vil have mulighed for.
Bæredygtig fremtid for børn og unge med handicap i Armenien
Fritidsaktiviteter og socialt samvær for børn på asylcentre i Danmark

Støtte over 250.000 kr.

Lektiecafétilbud for 300 udsatte børn og unge i hele landet, der har behov for faglig og social støtte til at gennemføre deres uddannelse.
TASSA! en voldsforebyggende indsats for unge i Grønland
Projektet vil sikre og forbedre adgangen til grundskoleuddannelse ved dels at bygge skole, men også ved at udvide lærernes kapacitet og dermed levere kvalitetsundervisning til alle børn.
Uddannelse til udsatte børn og unge i Sierra Leone

Støtte over 100.000 kr.

Målrettet læseindsats for børn og unge i udsatte positioner
Netværk for børn og unge med synshandicap i Liberia
Skolegang og sundhedsforsikring til sex-arbejderes børn i Dar Es Salaam, Tanzania.
SAMMEN OM AT STYRKE BØRN OG UNGES MULIGHEDER FOR HJÆLP I GRØNLAND

Støtte under 100.000 kr.

Red Barnet - Randers
Økonomisk støtte til et sundt fritidsliv for børn i Randers
Selvhjælp Herning
Trivselsgrupper for børn
Holstebro Nødhjælp
Udskiftning af udslidte skolemøbler i Bosnien-Herzegovina
Broen Greve
Økonomisk støtte til kontingent, udstyr og stævner/lejre med foreningen.
Børnesagens Fællesråd
Adgang til fritidsaktiviteter for udsatte børn
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
Rådgivning til unge med spiseforstyrrelse og selvskade
Pårørende Netværket - Misbrugsportalen
Samtaleforløb for børnefamilier berørt af misbrug i 2023
Foreningen Cancerramte Børn
Landets cancerramte teenagere - weekender for netværk og mental trivsel
Aktion Børnehjælp
Ernæringshaver for børns sundhed og udvikling
LOKK
Kunst og børnerettigheder - workshop for børn på krisecenter
Foreningen Etiopiens Børn
Renovering af børnehjem i Etiopien
Stjernestunder
Aktiviteter for udsatte børn og unge
Raise for Kids
Juleaften for sårbare familier i Aalborg
Familier med kræftramte børn
Juletræsfest for børn og familier
Løkke Fonden
Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
Løget Banko
Sommerkoloni for udsatte børn
Dansk Skoleskak
Sætter ensomhed og udsathed skakmat!
Danmarks Idrætsforbund
Sommercamp for skadede krigsveteraner og deres familier
Frelsens Hær
Hjælpe til Frelsens Hærs ferielejre 2023
Foreningen Børnelejren på Langeland
Lejrophold for børn og unge m. indlæreingsvanskeligheder