Projekter vi støtter i 2021 & 2022

Støtte over 500.000 kr.

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker etablerer en aktivitetspulje, der som et nyt initiativ i DRC, skal give børn, unge og familier med flygtningebaggrund og anden etnisk minoritetsbaggrund mulighed for at få oplevelser, som de normalt ikke vil have mulighed for.
Trygt værested for unge i Kibera, Nairobi
Bæredygtig fremtid for børn og unge med handicap i Armenien
Fritidsaktiviteter og samvær for børn på danske asylcentre
Behandling af syge børn på Masanga Hospital med fokus på overdragelse af drift til regeringen.

Støtte over 250.000 kr.

Projektet vil sikre og forbedre adgangen til grundskoleuddannelse ved dels at bygge skole, men også ved at udvide lærernes kapacitet og dermed levere kvalitetsundervisning til alle børn.
Uddannelse til udsatte børn og unge i Sierra Leone
Projektet vil forbedre forholdene for piger fra den oprindelige befolkningsgruppe Maya Achi ved uddeling af hygiejne kits, forbedring af sanitære forhold på skoler m.m.

Støtte over 100.000 kr.

SAMMEN OM AT STYRKE BØRN OG UNGES MULIGHEDER FOR HJÆLP I GRØNLAND
Midler til oprettelse af en fjerkræfarm med kapacitet til 805 fjerkræ, som skal sikre ernæring og bæredygtig understøttelse af børnene på Land of Hope i Nigeria.

Støtte under 100.000 kr.

Fit for Kids
Fit for Kids Feriecamp 2023
Stjernestunder
Aktiviteter for udsatte børn og unge
Raise for Kids
Juleaften for sårbare familier i Aalborg
Familier med kræftramte børn
Juletræsfest for børn og familier
Alive Kirken
Julehjælp 2022
Løkke Fonden
Fra dreng på kanten til ung i fællesskabet
Løget Banko
Sommerkoloni for udsatte børn
BROEN Vejle
Udsatte børn og unge som del af foreningslivet
Dansk Skoleskak
Sætter ensomhed og udsathed skakmat!
Danmarks Idrætsforbund
Julecamp for skadede krigsveteraner og pårørende
BROEN Lolland
Aktiv fritid for udsatte børn og unge
Frelsens Hær
Hjælpe til Frelsens Hærs ferielejre 2023
Foreningen Børnelejren på Langeland
Lejrophold for børn og unge m. indlæreingsvanskeligheder
Roskilde Baptistkirke
Julehjælp til familie i Roskilde
Red Barnet
Familieoplevelsesklub i Guldborgsund
Fit For Kids
FitforKids er et vægttabsprogram til socialt udsatte, svært overvægtige og inaktive børn.
LittleBigHelp
Skole og hjem for børn og unge med handicap, Indien.
Bryd Tavsheden
Rådgivning til børn og unge i DK
Børnesagens Fællesråd
Hjælp til udsatte børn og unge i et aktivt fritidsliv
Region Hovedstaden
Støtte til indlagte børn i Region Hovedstad