Projekter vi støtter

Støtte over 500.000 kr.

Projektet skal forbedre sundheden blandt 2300 skoleelever og deres familier i Ziro-provinsen i det sydlige Burkina Faso.
I Madagaskar er der lige nu 1,5 millioner børn, som ikke går i skole. En del bliver aldrig indskrevet i skolen, og endnu flere dropper ud undervejs.
Med støtte fra Erik Thunes Legat skaber unge frivillige fra Red Barnet Ungdom nye oplevelser for børnene på 12 af landets asylcentre.
Etniske konflikter, fordrivelse og ekstrem fattigdom bidrager til en voldsspiral i Sittwe i Rakhine staten i Myanmar. Med støtte fra Erik Thunes Legat kan Dansk Flygtningehjælp igangsætte et børnebeskyttelsesprojekt, der skal nedbringe volden og øge bevidstheden om rettigheder blandt områdets børn og unge.
Hjælp til 450 børn og unge på Sinjar-bjerget i det nordlige Irak.
Ungdomskraft er et projekt for børn og unge opvokset under den Sydossetiske konflikt i 2008.

Støtte mellem 250.000 - 500.000 kr.

Styrkelse af udsatte familier med henblik på opfyldelse af børns rettigheder i Rwanda.
Projektet Et godt børneliv – familieaktiviteter og lektiecaféer i Indvandrerkvindecentret.

Støtte mellem 100.000 - 250.000 kr

Gadens Børn vil med støtte fra Erik Thunes Legat oprette et fritidshjem i tilknytning til organisationens nye skole for hjemløse og udsatte gadebørn, som bor ved togstationen Sealdah Station i Kolkata.
Det overordnede formål med projektet, målrettet unge i Nyaminyami distriktet i Zimbabwe, er at skabe sunde og positive fællesskaber blandt unge, der ellers ikke har mulighed for at samles og udgøre en frugtbar ressource i deres lokalsamfund.
I Sapiik mødes unge med mentorer og projektmedarbejdere en gang om ugen i hver af de tre projektbyer; Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, til Sapiik-aktiviteter. Sapiik består af fire helt centrale elementer: Uddannelsesrettede aktiviteter, Rollemodeller og stabile voksne, Fokus på social og psykisk sårbarhed, Sociale aktiviteter.
Børns Voksenvenner
Oplevelsesture for børn og frivillige
Roskilde Julehjælp
En værdig jul til socialt dårligt stillede mennesker
Skolen i Biry
Skolekantine til skolen i Biry
Skoleliv i Nepal
IT-teknologi til undervisning af fattige børn i Nepal
Broen Guldborgsund
Støtte til vanskeligt stillede børn og unge
Bryd Tavsheden
Temadag om vold på 1-3 skoler
Misbrugsportalen
Pårørendejul i Lalandia 2017
Foreningen Børnelejren på Langeland
Lejrophold for børn med bl.a. socio-emotionelle problematikker.

Støtte under 100.000 kr.

Danmarks Idrætsforbund
Julecamp for børn af fysisk og/eller psykisk skadede veteraner og pårørende
DFUNK
Volleyballturnering for unge flygtninge og danske unge.
Decibel
Familiekurser for familier til børn med høretab
Ahl Fonden
Ferieophold for marginaliserede og vanskeligt stillede børn.
Kirkens Korshær
Julehjælp til enlige forsørgere og deres børn 2017
Autismecenter Nord
Sommerhøjskole for mennesker med autisme
Støtteforeningen ved Bornholms Værn
Unge drenge på ferie v. Almegårds Kaserne i 16 dage.
Workingschool
Opførelsen af et klasselokale til it-undervisning ved Mandalay Secondary School
AIDS Fondet
Projektet vil skabe en inkluderende skole for 300 børn, der er berørt af hiv og aids.
Foreningen Cancerramte Børn
Netværksweekend for cancerramte teenagere
Foreningen Støt Soldater og Pårørende
Sommercamp for veteranbørn
BUUKenya Academy
Børns udvikling og uddannelse i Kenya