Projekter vi støtter i 2024

Støtte over 500.000 kr.

Ikioqatigiineq – Styrkelse af udsatte familier i Grønland
Social indsats i Libanon der skal styrke udsatte børn og unges adgang til trygge fællesskaber, bidrage til deres trivsel og fremtidsmuligheder.
Aktivitetspulje til børn, unge og familier med flygtningebaggrund og anden etnisk minoritetsbaggrund til oplevelser, som de normalt ikke vil have mulighed for.
Bæredygtig fremtid for børn og unge med handicap i Armenien
Fritidsaktiviteter og socialt samvær for børn på asylcentre i Danmark

Støtte over 250.000 kr.

Lektiecafétilbud for 300 udsatte børn og unge i hele landet, der har behov for faglig og social støtte til at gennemføre deres uddannelse.
TASSA! en voldsforebyggende indsats for unge i Grønland
Uddannelse til udsatte børn og unge i Sierra Leone

Støtte over 100.000 kr.

Positiv hiv-forebyggelse og uddannelseshåb for børn i Kampala
Målrettet læseindsats for børn og unge i udsatte positioner
Netværk for børn og unge med synshandicap i Liberia
Skolegang og sundhedsforsikring til sex-arbejderes børn i Dar Es Salaam, Tanzania.
DrengeAkademiet 2024 og 2025 - gruppementorforløb

Støtte under 100.000 kr.

Selvhjælp Herning
Trivselsgrupper for børn
Broen Greve
Økonomisk støtte til kontingent, udstyr og stævner/lejre med foreningen.
Børnesagens Fællesråd
Adgang til fritidsaktiviteter for udsatte børn
Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
Rådgivning til unge med spiseforstyrrelse og selvskade
Foreningen Cancerramte Børn
Landets cancerramte teenagere - weekender for netværk og mental trivsel
Aktion Børnehjælp
Ernæringshaver for børns sundhed og udvikling
LOKK
Kunst og børnerettigheder - workshop for børn på krisecenter
Danmarks Idrætsforbund
Sommercamp for skadede krigsveteraner og deres familier
Foreningen Børnelejren på Langeland
Lejrophold for børn og unge m. indlæreingsvanskeligheder
Red Barnet
Familieoplevelsesklub i Guldborgsund
LittleBigHelp
Rehabilitering af indiske børn med handicap i deres lokalomr.
Børnesagens Fællesråd
Hjælp til udsatte børn og unge i et aktivt fritidsliv