Projekter vi støtter

Støtte over 500.000 kr.

Erik Thunes Legat støtter ni aktiviteter drevet af unge frivillige for børn på asylcentre i Jylland i to år: Aalykke, Hviding, Ranum, Holstebro, Jelling og Sandvad. Herudover. Projektet skal afprøve nye temaaktiviteter med særligt fokus på natur, kunst og idræt.
Erik Thunes Legat støtter læringsgrupper i Colombia, hvor børn udenfor skolesystemet får hjælp til at komme tilbage til det formelle uddannelsessystem.
Etablering af sikre steder for børn for burundiske flygtningebørn i alderen 0-5 år i flygtningelejrene Nduta og Mtendeli i Tanzania.
Projektet i Burkina Faso sikrer undervisning og uddannelse i nødde produktion til unge kvinder med små børn.
Diskrimination og marginalisering er stadig et stort problem i Nepal. Kvinder og piger de mest marginaliserede i adgangen til grundlæggende rettigheder såsom uddannelse.
Ungdomskraft er et projekt for børn og unge opvokset under den Sydossetiske konflikt i 2008.

Støtte over 250.000 kr.

Sovesal til piger på kostskole i Tanzania, som giver udsatte elever mulighed for at gå i skole
Opførsel af yderligere et værested for unge, et fællesværk, i Mangochi, Malawi.
Projektet Et godt børneliv – familieaktiviteter og lektiecaféer i Indvandrerkvindecentret.

Støtte over 100.000 kr.

De Unge Bog Debutanter fra Vestbredden har fokus på palæstinensiske børns litterære og kreative kompetencer.
Kolonibanden skaber med deres sommerkoloni et afbræk i socialt udsatte børn og familiers hverdag.
I Sapiik mødes unge med mentorer og projektmedarbejdere en gang om ugen i hver af de tre projektbyer; Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, til Sapiik-aktiviteter. Sapiik består af fire helt centrale elementer: Uddannelsesrettede aktiviteter, Rollemodeller og stabile voksne, Fokus på social og psykisk sårbarhed, Sociale aktiviteter.

Støtte under 100.000 kr.

Familier med kræftramte børn
Fælles teatertur for kræftsyge børn og deres pårørende i julen 2019
Broen Guldborgsund
Støtte til fritidsaktiviteter og udstyr for økonomisk trængte familier.
Foreningen Børnelejren på Langeland
Lejrophold i 2020 for børn med socio-emotionelle vanskeligheder
Ghana Venskab
Bedre fremtidsmuligheder for sårbare unge kvinder i det fattige Nordghana
Husmoderferie
15 udsatte familier får en mulighed for et ferieophold i sommeren 2020.
Holstebro Nødhjælp
Redningsveste til børn i den lokale kajakklub i Jaice, Bosnien
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Summer Camp for unge med flygtninge baggrund
Tandsundhed Uden Grænser
Udsatte børns tandsundhed og trivsel i Guatemala Rwanda og Palæstina
Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya
Udvidelse af skolen Marvel Junior Academy
Musik & Ungdom Asylorkester
Musik aktiviter for børn på danske asylcentre.
Brønshøj Rotary Klub
Hjælp til Skolebørn og deres familier på Sri Lanka
Misbrugsportalen
Sommerferie for misbrugsramte børn