Projekter vi støtter

Støtte over 500.000 kr.

Diskrimination og marginalisering er stadig et stort problem i Nepal. Uanset om det er på grund af kastesystemet, etnicitet, socioøkonomisk status eller en afspejling af sociale normer og praksis, er kvinder og piger de mest marginaliserede i adgangen til grundlæggende rettigheder såsom uddannelse.
Dette initiativ fokuserer på ulighed i uddannelse og de mest marginaliserede børn. De børn, som oftest er udelukket fra en ordentlig ud- dannelse, er piger. Derfor forsøger programmet at forbedre uddannelse for piger.
Ungdomskraft er et projekt for børn og unge opvokset under den Sydossetiske konflikt i 2008.
Styrkelse af udsatte familier med henblik på opfyldelse af børns rettigheder i Rwanda.

Støtte mellem 250.000 - 500.000 kr.

Projektet Et godt børneliv – familieaktiviteter og lektiecaféer i Indvandrerkvindecentret.

Støtte mellem 100.000 - 250.000 kr

Kolonibanden skaber med deres sommerkoloni et afbræk i socialt udsatte børn og familiers hverdag og præsenterer et alternativ til dysfunktionelle familiemønstre og bidrager til, at børnene får positive, varige relationer. 
Hjælp til socialt udsatte børn, der lever i stor fattigdom i Cebu Filippinerne. Erik Thunes Legat støtter et opholdssted, der giver børnene et trygt hjem. Her får de opfyldt de basale behov og støttes i at opnå en fremtid væk fra fattigdom, kriminalitet og misbrug.
Julemærkefonden driver de fem Julemærkehjem, som hvert år giver ca. 1.000 udsatte børn en hjælpende hånd til at vende en trist barndom præget af mobning, ensomhed og lavt selvværd til en ny livsstil med masser af motion, sund kost, venner og glade smil.
Gadens Børn vil med støtte fra Erik Thunes Legat oprette et fritidshjem i tilknytning til organisationens nye skole for hjemløse og udsatte gadebørn, som bor ved togstationen Sealdah Station i Kolkata.
I Sapiik mødes unge med mentorer og projektmedarbejdere en gang om ugen i hver af de tre projektbyer; Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, til Sapiik-aktiviteter. Sapiik består af fire helt centrale elementer: Uddannelsesrettede aktiviteter, Rollemodeller og stabile voksne, Fokus på social og psykisk sårbarhed, Sociale aktiviteter.
Foreningen Roskilde Julehjælp
Julehjælp til børn i økonomisk udfordrede familier
Piece of Life
Teater og dansehold for børn på Asylcenter Avnstrup
Trampolin Huset
Børneklub for asylansøgere og flygtninge med fokus på leg
Foreningen Børnelejren på Langelang
Sommerferie på Langeland i 2019 for omsorgssvigtede børn
Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya
Skolemad til elever på to skoler i Kenya
Nordisk Chilensk Kulturformidling
Biblioteker til udsatte børn i Chile
Familier med kræftramte børn
Teatertur for familier med kræftramte børn
Misbrugsportalen
Juleferie i Lalandia for børn i misbrugsfamilier.

Støtte under 100.000 kr.

Støtteforeningen Bornholms Værn
En sommeroplevelse på Bornholm for udsatte drenge.
Red Barnet Randers
Red Barnet Randers tager på Familieudflugt med Naturbussen
Børns Voksenvenner
Oplevelsesture for børn og frivillige
DFUNK
Volleyballturnering for unge flygtninge og danske unge.