Projekter vi støtter

Støtte over 500.000 kr.

Erik Thunes Legat støtter ni aktiviteter drevet af unge frivillige for børn på asylcentre i Jylland i to år: Aalykke, Hviding, Ranum, Holstebro, Jelling og Sandvad. Herudover. Projektet skal afprøve nye temaaktiviteter med særligt fokus på natur, kunst og idræt.
Erik Thunes Legat støtter læringsgrupper i Colombia, hvor børn udenfor skolesystemet får hjælp til at komme tilbage til det formelle uddannelsessystem.
Etablering af sikre steder for børn for burundiske flygtningebørn i alderen 0-5 år i flygtningelejrene Nduta og Mtendeli i Tanzania.
Projektet i Burkina Faso sikrer undervisning og uddannelse i nødde produktion til unge kvinder med små børn.
Diskrimination og marginalisering er stadig et stort problem i Nepal. Kvinder og piger de mest marginaliserede i adgangen til grundlæggende rettigheder såsom uddannelse.
Ungdomskraft er et projekt for børn og unge opvokset under den Sydossetiske konflikt i 2008.

Støtte over 250.000 kr.

Projektet Et godt børneliv – familieaktiviteter og lektiecaféer i Indvandrerkvindecentret.

Støtte over 100.000 kr.

Kolonibanden skaber med deres sommerkoloni et afbræk i socialt udsatte børn og familiers hverdag.
Julemærkefonden driver de fem Julemærkehjem, som hvert år giver ca. 1.000 udsatte børn en hjælpende hånd til at vende en trist barndom præget af mobning, ensomhed og lavt selvværd til en ny livsstil med masser af motion, sund kost, venner og glade smil.
I Sapiik mødes unge med mentorer og projektmedarbejdere en gang om ugen i hver af de tre projektbyer; Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, til Sapiik-aktiviteter. Sapiik består af fire helt centrale elementer: Uddannelsesrettede aktiviteter, Rollemodeller og stabile voksne, Fokus på social og psykisk sårbarhed, Sociale aktiviteter.

Støtte under 100.000 kr.

Brønshøj Rotary Klub
Hjælp til Skolebørn og deres familier på Sri Lanka
Misbrugsportalen
Sommerferie for misbrugsramte børn
Støtteforeningen Bornholms Værn
Sommerferieoplevelse til drenge som lever under socialt dårlige forhold.
Bryd Tavsheden
Temadag om vold , som tager fat på emnerne børne- og kærestevold.
Piece of Life
Teater og dansehold for børn på Asylcenter Avnstrup
Trampolin Huset
Børneklub for asylansøgere og flygtninge med fokus på leg
Foreningen Børnelejren på Langelang
Sommerferie på Langeland i 2019 for omsorgssvigtede børn
Børns Udvikling og Uddannelse i Kenya
Skolemad til elever på to skoler i Kenya