GAME

GAME

Social indsats i Libanon der skal styrke udsatte børn og unges adgang til trygge, resiliente fællesskaber, bidrage til deres trivsel og fremtidsmuligheder. Indsatsen består af et uddannelsesforløb for 75 unge frivillige og danner grundlag for frivilligdrevne ugentlige aktiviteter for 1200 børn i fem af Libanons mest udsatte områder. De ugentlige aktiviteter skal opbygge individuelle og sociale Life Skills (WHO), som kan hjælpe børn og unges livsmestring. Med indsatsen udvikles metoden ved at integrere STEM-kompetencer som en overbygning til arbejdet med de mere generelle Life Skills.

Fakta om projektet
År 2023
Hvor Libanon