Spørgsmål & svar

For at se indholdet i ansøgningsskemaet, skal projektorganisationen oprette en profil. Alle stjernemarkerede felter skal udfyldes, før man kan komme videre i skemaet. Såfremt tekst eller PDF dokumenter klar, så skriv blot nogle fiktive bogstaver/datoer/beløb/+ midlertidig PDF fil i respektive felter og udfyld med rette indhold, når dette er klart.

Fonden kan ikke se projektudkast, men kun den endelige version, som først bliver tilgængelig for bestyrelsen, når der er trykket ‘send ansøgning’.

 

Ja, Erik Thunes Legat har to årlige ansøgningsrunder: 1. april og 1. oktober.
Bemærk, at Erik Thunes Legat kun modtager og behandler ansøgninger via den elektroniske ansøgningsportal.

Læs mere om dette.

Ja, det kan man godt, men der er særlige krav og procedurer forbundet med støtte til længerevarende projekter. Læs derfor nærmere om dette på ‘spørgsmål og svar’

Nej, Erik Thunes Legat støtter udelukkende danske, registrerede foreninger eller organisationer.

Fonden modtager pt. årligt mellem 80 og 100 ansøgninger, hvoraf bestyrelsen udvælger de projekter, der i særlig grad imødekommer fondens formål. Desuden tilstræber fondens bestyrelse at sikre en god vægtning mellem mindre og større projekter, såvel nationalt som internationalt.

Ja, det kan man godt, men det kan selvfølgelig ikke forventes, at alle ansøgninger imødekommes.