Spørgsmål & svar

For at se indholdet i ansøgningsskemaet, skal du oprette en profil. Alle stjernemarkerede felter skal udfyldes, før du kan komme videre i skemaet. Hvis du endnu ikke har teksten eller PDF dokumenter klar, så skriv blot nogle fiktive bogstaver/datoer/beløb/+ midlertidig PDF fil i respektive felter og udfyld med rette indhold, når du er klar.

Thunes Legat kan ikke se projektudkast, men kun den endelige version, som først bliver tilgængelig for bestyrelsen, når du har trykket ’send ansøgning’.

 

Ja, Erik Thunes Legat har to årlige ansøgningsrunder: 1. april og 1. oktober.
Bemærk, at Erik Thunes Legat kun modtager og behandler ansøgninger via den elektroniske ansøgningsportal.

Læs mere om dette.

Ja, det kan man godt, men der er særlige krav og procedurer forbundet med støtte til længerevarende projekter. Læs derfor nærmere om dette på.

Nej, Erik Thunes Legat støtter udelukkende danske, registrerede foreninger eller organisationer.

Legatet modtager pt. årligt mellem 80 og 100 ansøgninger, hvoraf bestyrelsen udvælger de projekter, der i særlig grad imødekommer legatets formål. Desuden tilstræber fondens bestyrelse at sikre en god vægtning mellem mindre og større projekter, såvel nationalt som internationalt.

Ja, det kan man godt, men det kan selvfølgelig ikke forventes, at alle ansøgninger imødekommes.