Om Erik Thunes Legat

Erik Thunes Legat af 1954 er stiftet af Erik Thune, der afsatte en stor del af sin formue til velgørende formål.

Erik Thunes Legat af 1954 er stiftet af Erik Thune (1893-1983), der afsatte en stor del af sin formue til velgørende formål. Læs mere om Erik Thune.

I dag yder Erik Thunes Legat støtte til projekter i Danmark og i udlandet gennem organisationer og foreninger, som har deres administration i Danmark. Fondens fundats betyder, at der ikke kan ydes støtte til katastrofeindsatser eller rejseudgifter forbundet til studieophold mv. Der uddeles ca. 5 millioner kroner årligt og fonden modtager i gennemsnit 40 ansøgninger til hver af sine to ansøgningsfrister 1. april og 1. Oktober.

Bestyrelse


Formand Christian Thune

Direktør Anette Dørge

Kontorchef Brit Buchhave

Fondssekretær Anne Mette Niebuhr