Historie

Erik Thune blev født den 2. oktober 1893 på Fejø. Han var handelsuddannet i regnskabsvæsen og blev i oktober 1914, lige fyldt 21 år, engageret af FL Smidth & Co. til The Siam Cement Company i Bangkok.

Fra 1925-35 var han General Manager for selskabet (se billede – formodentlig fra omkring 1930), og han deltog aktivt i opbygningen af industri og handel i området.

Fra 1936 blev han Vice President og fra 1942 President for FL Smidths amerikanske datterselskab National Portland Cement Company med hovedsæde i Philadelphia.

Fra 1946-1958 var han medlem af FL Smidths øverste direktion.

Han blev amerikansk statsborger i 1942 og døde i Philadelphia den 6. november 1983.

Erik Thune var en meget central skikkelse i dansk-amerikanske sammenhænge, ikke mindst fordi han under 2. verdenskrig ydede økonomisk støtte til en lang række danskere bosat i USA. Blandt andre hjalp han atomfysikeren Niels Bohr mod krigens slutning, og resultatet var et livslangt venskab.

Han opbyggede en betydelig formue og var tidligt optaget af velgørenhed, især over for vanskeligt stillede børn. Oprettelsen af Erik Thunes Legat af 1954 var en naturlig følge heraf.