Formål

Fondens formål er at støtte danske organisationer, der hjælper ulykkeligt stillede børn og unge. Legatet tilstræber en ligelig fordeling af støtte til projekter i Danmark og projekter i udlandet.

For at komme i betragtning til støtte over DKK 100.000 skal en organisation opfylde følgende betingelser:

 • Projektets formål skal være i overensstemmelse med legatets formål og afspejle konkrete og velbegrundede behov.
 • Projektet skal administreres af en dansk organisation.
 • For projekter i udlandet lægges der vægt på, at projektet gennemføres i samarbejde med troværdig lokal partner for at sikre lokal forankring og bæredygtighed.
 • Projektet skal være afgrænset, og der skal foreligge en klar beskrivelse af projektets formål, planlagte aktiviteter og forventede resultater, der efterfølgende kan gøres til genstand for en evaluering. Særskilt skal der redegøres for projektets forventede videre bæredygtighed efter projektet er afsluttet.
 • Fondens midler skal gå til at støtte projektets kerneaktiviteter for børn, og kun en mindre del må dække administrationsomkostninger til projektorganisationen.
 • Hvis midler fra fonden undtagelsesvis indgår som medfinansiering i et større projekt, skal det være tydeligt, hvad fondens midler bidrager til, eventuelt i form af en selvstændig komponent.
 • Projektorganisationen skal have tilfredsstillende procedurer og rutiner for monitorering, evaluering og finansiel afrapportering.
 • Projektorganisationen bør tilstræbe, at der skabes synlighed omkring det støttede projekt og Erik Thunes Legat i nyhedsbreve eller tilsvarende.

 

For at komme i betragtning til støtte under DKK 100.000 skal en organisation opfylde følgende betingelser:

 • Projektets formål skal være i overensstemmelse med fondens formål og afspejle konkrete og velbegrundede behov.
 • Projektet skal administreres af en dansk organisation.
 • Projektet skal være afgrænset, og der skal foreligge en kort redegørelse for projektets formål og de planlagte aktiviteter.
 • Efter projektafslutningen skal organisationen fremsende en kort redegørelse for forløbet.