Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom

Et frirum i ventetiden for flygtningebørn på de danske asylcentre.

Erik Thunes Legat støtter 12 aktivitetsklubber, drevet af unge ressourcestærke frivillige for børn på asylcentrene i Danmark i perioden juli 2021 – juli 2022.

Fakta om projektet
År 2021
Hvor Danmark