Unddommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors

Erik Thunes Legat støtter Ungdommens Røde Kors i at videreudvikle vores lektiecafétilbud, og nå ud til 300 nye udsatte børn og unge i hele landet, der har behov for faglig og social støtte til at gennemføre deres uddannelse. Projektet har til formål at mindske læringsulighed i samfundet, og etablere et fællesskab omkring læring gennem lektiecaféer, der både forsøger at skabe faglig stolthed og etablere et sundt fællesskab for udsatte børn og unge.

Fakta om projektet
År 2023
Hvor Danmark