Foreningen Grønlandske Børn

Sapiik

Det overordnede formål med Sapiik er at motivere unge til at fortæstte i uddannelse efter endt folkeskole. Uddannelse er nemlig en løftestang for social mobilitet og et stærkt kort at have på hånden, hvis man vil skabe et stabilt og godt voksenliv.

De konkrete mål med Sapiik er at styrke sårbare unges selvværd, deres deltagelse i skolen, deres mod på fremtiden, deres viden og forestillinger om forskellige fremtidsmuligheder – og at de med afsæt i ovennævnte foretager et uddannelsesvalg ved afslutningen af folkeskolen.

De unge mødes med projektmedarbejdere og frivillige en gang om ugen til Sapiik aktiviteter: sociale, selvtillidsbaserede og uddannelsesmæssige aktiviteter bl.a. i samspil med lokale virksomheder. Der er indgået aftaler med flere grønlandske virksomheder om aktiviteter, endagspraktik mv. Derudover er der etableret samarbejde med de deltagende skoler, elevhjem for bygdebørn og børnehjem.

Resultaterne viser, at ca. 80 % af de unge der deltager i Sapiik søger ind på en ungdomsuddannelse. Det landsdækkende tal er 50 %

Fakta om projektet
År 2017
Hvor Grønland