Kontrakt og rapportering

Hvis en ansøger får bevilliget støtte, skal der indgås en kontrakt mellem Erik Thunes Legat og modtagende organisation. Kontrakten udfyldes digitalt, underskrives på et print og uploades dernæst som PDF via den profil, som tegner organisationen.

Alle organisationer, der modtager støtte fra Erik Thunes Legat til et projekt på mere end 100.000 kroner, skal aflægge en statusrapport midtvejs i projektforløbet, der fortæller om projektets fremdrift. Datoer for dette angives i ansøgningen.

Ved projektets afslutning skal organisationen desuden aflevere en slutrapport.