Størrelse på bevilling

Fonden uddeler ca. 4 millioner kroner årligt.

Der er ingen nedre beløbsgrænse for bevillinger til projekter, mens der kun undtagelsesvis uddeles over 500.000 kr. til et projekt.

Læs mere om de særlige forhold, der gælder for ansøgning til mindre eller større projekter under fanen ‘søg om støtte’, ligesom hjemmesiden også viser eksempler på nogle af de igangværende projekter, som Erik Thunes Legat støtter.