Banner dato

Erik Thunes Legat af 1954


Om fonden

Erik Thunes Legat af 1954 yder både støtte til projekter i Danmark og til projekter i udlandet, der administreres af en dansk organisation. Der uddeles ca. 3,5 millioner kroner årligt.

Formål

Fondens hovedformål er at støtte velgørenhedsarbejde for ulykkeligt stillede børn og børn, der trænger til lægehjælp eller økonomisk støtte.


Eksempler på igangværende projekter